Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W strukturach naszego Związku prowadzona jest działalność gospodarcza, która pomaga dofinansować ponoszone koszty prowadzonych prac hodowlanych. Jednakże w głównej części działalności gospodarczej tj. sprzedaży jagniąt rzeźnych, nie ma już żadnych rezerw finansowych ze względu na rosnące koszty przedsięwzięcia. Natomiast ceny żywca od kilkunastu lat utrzymują się na tym samym poziomie lub okresowo są niższe. W szczególnie niekorzystnych okresach Związek, aby utrzymać cenę dla rolników pobiera marżę w wysokości ponoszonych kosztów skupu.

Znając sytuację materialną naszych hodowców wiemy, że nie ma możliwości obciążyć hodowców większą niż dotychczas dopłatą do prowadzenia prac hodowlanych. W takiej sytuacji będziemy musieli zużywać gromadzony latami zapas finansowy, który do tej pory służył nam do finansowania ponoszonych kosztów prac hodowlanych od 1 stycznia każdego roku do czasu otrzymania pierwszej refundacji z Ministerstwa Rolnictwa czyli co najmniej do sierpnia.

W obecnej sytuacji zmniejszenia wysokości refundacji prac hodowlanych o prawie 58 %; sytuacja finansowa naszego Związku będzie się nieodwracalnie pogarszała. Oczywiście dopilnujemy, aby nie ucierpiała  z tego powodu jakość prac hodowlanych. Jednakże w dłuższej perspektywie ewentualne utrzymanie się takiej sytuacji finansowej związanej z refundacją prac hodowlanych zagrozi ciągłości hodowli owiec i kóz.

Z uwagi na to, że postęp hodowlany tworzy się latami systematycznej pracy i korzystają z tego postępu następne pokolenia, wartość ciągłości hodowli jest nieoceniona.

Należy też nadmienić, że nasi hodowcy realizują wieloletnie programy hodowlane i ewentualne ich przerwanie spowoduje dotkliwe dla rolników kary finansowe.

Polski Związek Owczarski prowadzi prace hodowlane od 1995 roku. Każdego roku jesteśmy kontrolowani przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt pod kątem prawidłowości realizacji programów hodowlanych oraz celowości kosztów ponoszonych na ich realizację. Nie stwierdzono w tym czasie nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy Pana Ministra o przywrócenie na 2019 rok stawek dotacji na prowadzenie ksiąg i oceny wartości użytkowej owiec i kóz do poziomu jaki był w 2018 roku.