Rasy owiec Rasy kóz
 
        

Programy hodowlane

Polski Związek Owczarski realizuje 29 programów hodowlanych dla owiec:

 1. Program hodowlany owiec rasy berrichon du cher.
 2. Program hodowlany owiec rasy biała masywu centralnego.
 3. Program hodowlany owiec rasy białogłowa owca mięsna.
 4. Program hodowlany owiec rasy BCP.
 5. Program hodowlany owiec rasy cakiel podhalański.
 6. Program hodowlany owiec rasy charollaise.
 7. Program hodowlany owiec rasy corriedale.
 8. Program hodowlany owiec rasy czarnogłówka.
 9. Program hodowlany owiec rasy fryzyjskiej.
 10. Program hodowlany owiec rasy ile de france.
 11. Program hodowlany owiec rasy kamienieckiej.
 12. Program hodowlany owiec rasy leine.
 13. Program hodowlany owiec rasy merynos polski.
 14. Program hodowlany owiec rasy merynos polski odmiany barwnej.
 15. Program hodowlany owiec rasy merynos polski w starym typie.
 16. Program hodowlany owiec rasy olkuskiej.
 17. Program hodowlany owiec odmiany uhruskiej polskiej owcy nizinnej.
 18. Program hodowlany owiec odmiany żelaźnieńskiej polskiej owcy nizinnej.
 19. Program hodowlany owiec rasy polska owca górska.
 20. Program hodowlany owiec rasy polska owca górska odmiany barwnej.
 21. Program hodowlany owiec rasy polska owca nizinna.
 22. Program hodowlany owiec rasy polska owca pogórza.
 23. Program hodowlany owiec rasy pomorskiej.
 24. Program hodowlany owiec rasy romanowskiej.
 25. Program hodowlany owiec rasy suffolk.
 26. Program hodowlany owiec rasy SCP.
 27. Program hodowlany owiec rasy świniarka.
 28. Program hodowlany owiec rasy wielkopolskiej.
 29. Program hodowlany owiec rasy wrzosówka.

Polski Związek Owczarski realizuje 4 programy hodowlane dla kóz:

 1. Program hodowlany kóz rasy alpejska.
 2. Program hodowlany kóz rasy anglonubijska.
 3. Program hodowlany kóz rasy burska.
 4. Program hodowlany kóz rasy saaneńska.

Ponadto PZOw. prowadzi ocenę wartości użytkowej kóz karpackich.

 

Świadectwa zootechniczne dla materiału biologicznego

Na zasadzie odstępstwa, o którym mowa w  art. 31 ust.1 rozporządzenia 2016/1012 świadectwa zootechniczne dla nasienia, zarodków czy komórek jajowych  mogą być wystawiane przez zatwierdzone centra pozyskiwania lub przechowywania nasienia. Do wydawania świadectw zootechnicznych towarzyszących materiałowi biologicznemu wprowadzanemu do handlu, Polski Związek Owczarski upoważnia:

a) Małopolskie Centrum Biotechniki  Sp. z o.o., 36-007 Krasne 32 k. Rzeszowa,

b) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o., 63-004 Tulce, ul. Poznańska 13.

c) Top Gen sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce,

d) Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie z siedzibą w Balicach, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

 

Związki Regionalne:

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i kóz

15-094 Białystok,
ul. M.C. Skłodowskiej 3
tel/fax 85 742 32 73

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i kóz

85-039 Bydgoszcz,
ul. Hetmańska 28
tel/fax 52 322 80 44

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i kóz

20-445 Lublin,
ul. Zemborzycka 53
tel/fax 81 743 91 02

 

Sieradzki Związek Hodowców Owiec i Kóz

98-100 Łask,
ul. Kilińskiego 6,
tel./fax 43 675 35 39

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i kóz

82-200 Malbork,
ul. Chodkiewicza 5
tel./fax 55 272 36 70

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i kóz

34-400 Nowy Targ,
ul Szaflarska 93 d/7
tel/fax 18 266 46 21

 

Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz

10-549 Olsztyn,
ul. Mickiewicza 4
tel/fax 89 534 05 11

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i kóz

45-084 Opole,
ul. Strzelców Bytomskich 7/16
tel. 77 457 47 40

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i kóz

97-300 Piotrków Tryb.,
ul. Młynarska 2,
tel/fax 44 645 15 19
www.owcepiotrkowtrybunalski.pl

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i kóz

60-837 Poznań,
ul. Mickiewicza 33,
tel/fax 61 847 49 91

 

Mazowiecki Związek Hodowców Owiec i Kóz

02-349 Warszawa,
ul. Baśniowa 3 lok. 306A,
tel/fax 22 822 42 39

 Białogłowa Owca Mięsna

Rasa wyhodowana w kraju.

Owca duża, bezroga o silnej konstytucji. Wcześnie dojrzewająca, tryki i maciorki mogą być używane do rozrodu już w wieku ok. 8 miesięcy. Plenność 150 %, użytkowość rozpłodowa 130 %. Umaszczenie białe, wełna krzyżówkowa, średnio gruba i gruba, jednolita. Owca o bardzo dobrze zaznaczonych cechach mięsnych.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 110-130kg, maciorki 70-80kg

 

Corriedale

Rasa wyhodowana w kraju.

Owca duża, dobrze owełniona o głębokim tułowiu wspartym na stosunkowo krótkich i szeroko rozstawionych nogach. Wełna średnio gruba i gruba, krzyżówkowa. Pole obrostu wełną obejmuje całe ciało: na głowie do linii oczu a na kończynach do raciczek. Dojrzewanie płciowe średnio wczesne. Plenność 145 %, użytkowość rozpłodowa 120%.

Rasa o dobrych cechach reprodukcyjnych, dobrej zdrowotności. Bardzo dobrze sprawdza się w krzyżowaniu towarowym z rasami mięsnymi.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-130kg, maciorki 65-90kg

 

 

Czarnogłówka

Rasa wyhodowana w kraju.

Owca bezroga, mięsna, która charakteryzuje się bardzo dobrym umięśnieniem, szybkim tempem wzrostu jagniąt i wysoką jakością tuszek. Umaszczenie białe, głowa i kończyny czarne do brązowego z białym nalotem. Wełna słupkowa z dobrym polem obrostu wełną. Dojrzewanie płciowe ok. 8-9 miesięcy, sezonowe występowanie rui. Plenność 120-140 %, użytkowość rozpłodowa 110-130 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 90-110kg, maciorki 65-75kg

 

 

Dorset Horn

Rasa pochodząca z importu.

Owce średnio duże rogate. Owca o dobrze zaznaczonych cechach mięsnych. Umaszczenie białe, kończyny dość krótkieo mocnym koś ćcu. Wełna cienka i średnio gruba, pole obrostu wełną sięga głowy i kończyn do stawu nadgarstkowego i skokowego. Owca wcześnie dojrzewająca. Plenność 130 %, użytkowość rozpłodowa 110 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-120kg, maciorki 70-80kg

Od 2015 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych dla tej rasy.

Owca Fryzyjska

Rasa pochodząca z importu.

Owce o dużej ramie ciała na wysokich kończynach, nie posiadają instynktu stadnego. Wełna gruba o małym polu obrostu, umaszczenie białe. Charakterystyczna bezrożna i nie owełniona głowa oraz długi i nie owełniony ogon. Owca o bardzo dobrej mleczności, wysokiej plenności i bardzo dobrych zdolnościach macierzyńskich.

200 %, użytkowość rozpłodowa 165%

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 110-130kg, maciorki 70-80kg

 

Ile de france

Rasa pochodząca z importu.

Owce masywne o bardzo dobrze zaznaczonych cechach mięsnych, wełna typu merynosowego, karbikowana. Umaszczenie białe z dość często występującymi zażółceniami, głowa szeroka, bezrożna o prostym profilu i dużych poziomo ustawionych uszach. Rasa ta powinna charakteryzować się szybkim tempem wzrostu jagniąt i wysoką jakością tuszek. Owca wcześnie dojrzewająca, asezonalna.

Plenność 130-150 %, użytkowość rozpłodowa 120-130%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-125kg, maciorki 60-80kg

 

Kamieniecka

Rasa wyhodowana w kraju.

Owca o dużej ramie ciała osadzonej na dość krótkich nogach. Wełna jednolita, średnio gruba i gruba, umaszczenie kremowe. Runo zamknięte, czasem półotwarte o dobrym polu obrostu wełną. Owca o dość dobrze zaznaczonych cechach mięsnych i wysokich zdolnościach macierzyńskich. Sezonowa aktywność płciowa, najczęściej używana do rozrodu w wieku ok. 1,5 roku.

Plenność 140 %, użytkowość rozpłodowa 120 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 90-110kg, maciorki 60-70kg

 

 

Leine

Rasa pochodząca z importu.

Owca o mocnej budowie, dobrym umięśnieniu i wysokich właściwościach macierzyńskich maciorek. Głowa długa, wąska i delikatna, bezrożna ze zwisającymi uszami, oczy ciemne, żywe. Wełna jednolita, gruba  z dobrym połyskiem, pole obrostu wełną nie obejmuje głowy i nóg, umaszczenie białe. Dojrzewanie płciowe średnio wczesne, w wieku 9-10 miesięcy młode maciorki mogą być użyte do rozrodu.

Plenność 130 %, użytkowość rozpłodowa 115 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 80-100kg, maciorki 60-75kg

 

Merynos Polski

Rasa wyhodowana w kraju przy udziale merynosa niemieckiego.

Owce duże o silnej konstytucji. Wełna biała lub biało-kremowa o lekkim połysku i miękkim chwycie, karbikowana. Pole obrostu wełną obejmuje oprócz głowy i tułowia także nogi, niekiedy poniżej stawu skokowego. Owca o dobrze zaznaczonych cechach mięsnych. Rasa wcześnie dojrzewająca o charakterystycznej asezonalności występowania rui, maciorki mogą być kryte już w pierwszym roku życia.

Plenność 135 %, użytkowość rozpłodowa 115 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-130kg, maciorki 60-80kg

 

Merynos Polski odmiana barwna

Odmiana wyhodowana w kraju.

Owce dość duże o silnej konstytucji, maciorki bezrożne. Umaszczenie barwne, najczęściej czarne, sporadycznie siwe. Prawie wszystkich osobników występują białe plamy na głowie, często biały jest koniec ogona, jak również ”skarpetki” na kończynach. Pole obrostu wełną obejmuje oprócz głowy i tułowia także nogi, niekiedy poniżej stawu skokowego. Owca o dobrze zaznaczonych cechach mięsnych. Rasa wcześnie dojrzewająca o charakterystycznej asezonalności występowania rui, maciorki mogą być kryte już w pierwszym roku życia.

Plenność 130 %, użytkowość rozpłodowa 110%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 80-100kg, maciorki 55-65kg

 

Mouton charollaise

Rasa pochodząca z importu.

Owce duże, masywne, głowa szeroka, średniej długości nie owełniona, bezrożna. Wełna krzyżówkowa półgruba i gruba, skąpa liniejąca w ciągu roku. Sierść biała z odcieniem beżowym. Owca o bardzo dobrze zaznaczonych cechach mięsnych. Rasa wcześnie dojrzewająca, zarówno tryki jak i maciorki mogą być użyte do rozrodu w wieku powyżej 8 miesięcy. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu jagniąt i dobrą jakością tuszek.

Plenność 190 %, użytkowość rozpłodowa 165%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 110-140kg, maciorki 70-100kg

 

 

Odmiana barwna polskiej owcy górskiej

Odmiana rodzima.

Owce powinny odznaczać się mocną konstytucją, dopuszczalny spadzisty zad. Głowa proporcjonalna, owełniona do linii oczu. Tryki rogate, maciorki zarówno rogate jak i bezrożne. Umaszczenie jednolite brunatne. Okrywa wełnista mieszana, dwufrakcyjna, otwarta, składająca się z długich kosmków rozdzielających się na grzbiecie i zwisających równomiernie po obu stronach tułowia. Dojrzewanie płciowe średnio wczesne, plenność 120%

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 44-55kg, maciorki 35-45kg

 

 

Odmiana owcy Dorset

Rasa wyhodowana w kraju.

Owce średnio duże, bezrożne o bardzo dobrym umięśnieniu. Wełna krzyżówkowa cienka i półgruba, umaszczenie białe. Głowa średniej długości i szerokości, cechy mięsne dobrze zaznaczone. Owca wcześnie dojrzewająca, tryki i maciorki używane do rozrodu w wieku  8 miesięcy.

Plenność 160%, użytkowość rozpłodowa 130%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-120kg, maciorki 70-80kg

Od 2015 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych dla tej rasy.

Olkuska

Rasa rodzima.

Owce duże, o budowie typowej dla zwierząt mlecznych. Głowa duża o długich uszach, bez rożne, średnio umięśnione. Charakteryzuje się bardzo wysoką plennością i zdolnościami macierzyńskimi maciorek. W okresie karmienia jagniąt dobrze rozwinięte wymię. Wełna jednolita, falista o luźnym słupku, umaszczenie białe. Tryczki i maciorki dojrzewają płciowo w wieku ok. 10 miesięcy.

Plenność 200 %, użytkowość rozpłodowa 180 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 45kg, maciorki 40kg

 

Owca mleczna 05

Rasa wyhodowana w kraju.

Owce średniej wielkości, bez rożne. Wełna krzyżówkowa cienka i półgruba, karbikowana. Głowa średniej długości, wąska, nie owełniona. Pole obrostu wełną obejmuje tułów i nogi do stawu nadgarstkowego i skokowego. Okrywa wełnista półotwarta, umaszczenie białe. Charakteryzuje się wysokimi zdolnościami macierzyńskimi, bardzo dobrą plennością i prawidłowym umięśnieniem. Owca wcześnie dojrzewająca, tryki i maciorki używane do rozrodu w wieku 8 miesięcy.

Plenność 185 %, użytkowość rozpłodowa 160 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 105-125kg, maciorki 65-80kg

Od 2019 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych dla tej rasy.

Owca plenna 09

Rasa wyhodowana w kraju.

Owce średniej wielkości, bez rożne, umaszczenie białe Wełna krzyżówkowa cienka i półgruba, pole obrostu wełną poza tułowiem sięga kończyn do stawu nadgarstkowego i skokowego. Charakteryzuje się wysokimi zdolnościami macierzyńskimi, bardzo dobrą plennością i prawidłowym umięśnieniem. Tryki i maciorki używane do rozrodu w wieku 8 miesięcy.

Plenność 190 %, użytkowość rozpłodowa 165 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 90-110kg, maciorki 60-70kg

Od 2019 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych dla tej rasy.

Owca plenno-mięsna 08

Rasa wyhodowana w kraju.

Owce średniej wielkości, bez rożne, umaszczenie białe Wełna krzyżówkowa półgruba i gruba, pole obrostu wełną poza tułowiem sięga kończyn do stawu nadgarstkowego i skokowego. Charakteryzuje się dobrą plennością oraz bardzo dobrym umięśnieniem. Tryki i maciorki używane do rozrodu w wieku 8 miesięcy.

Plenność 150 %, użytkowość rozpłodowa 125 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-120kg, maciorki 70-80kg

Od 2019 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych dla tej rasy.

Polska owca górska

Rasa rodzima.

Owce dość duże o mocnej konstytucji, umięśnienie prawidłowe. Okrywa wełnista otwarta, składająca się z długich kosmków rozdzielających się na grzbiecie i zwisających równomiernie po obu stronach tułowia. Tryki rogate, o szeroko rozstawionych rogach, część maciorek również może posiadać rogi. Umaszczenie białe dopuszczalne są ciemne plamy i nakrapianie na głowie w partii twarzowej i na dolnych częściach kończyn. Dojrzewanie płciowe średnio-wczesne. Plenność powinna wynosić minimum 150 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 60-70kg, maciorki 45-55kg

 

Polska owca nizinna

Rasa wyhodowana w kraju.

Owca średniej wielkości dobrze owełniona, umaszczenie białe. Okrywa wełnista zamknięta, u części sztuk może być półotwarta. Dobre umięśnienie partii lędźwiowo-grzbietowej. Sylwetka głęboka, osadzona na dość krótkich nogach, głowa szeroka, bezroga. Dojrzewanie średnio-wczesne, maciorki używane do rozrodu w wieku 10-12 miesięcy.

Plenność-160%, użytkowość rozpłodowa 140%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 95-110kg, maciorki 55-80kg

 

 

Polska owca pogórza

Rasa wyhodowana w kraju.

Owce dość duże o stosunkowo długim i szerokim tułowiu, osadzonym na średnio wysokich nogach. Wełna średnio gruba i gruba, dobre pole obrostu wełną. Umaszczenie białe, dopuszczalne są ciemne i żółte odcienie na głowie, uszach i kończynach. Dojrzewanie płciowe średnio wczesne, dopuszczalne krycie w wieku 7 miesięcy.

Plenność-130%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 70-90kg, maciorki 55-60kg

 

 

Pomorska

Rasa rodzima.

Owce o dużej ramie ciała i silnej konstytucji. Wełna jednolita średnio gruba i gruba, umaszczenie białe. Pole obrostu wełną nie obejmuje głowy i nóg. Okrywa wełnista półotwarta. Owce o dobrze zaznaczonych cechach mięsnych. Dojrzewanie płciowe średnio wczesne.

Plenność-140%, użytkowość rozpłodowa 115%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 80-110kg, maciorki 60-70kg

 

Romanowska

Rasa rodzima.

Rasa pochodząca z importu.

Owce średniej wielkości. Wełna średnio gruba i gruba, mieszana o charakterystycznym połysku, elastyczności i wytrzymałości. Pole obrostu wełną nie obejmuje głowy, nóg i brzucha. Umaszczenie ciemne, głowa i kończyny czarne z białymi plamami. Owca o słabo zaznaczonych cechach mięsnych. Rasa wcześnie dojrzewająca, o bardzo wysokiej plenności, charakteryzuje się asezonalnością występowania rui.

Plenność- pow. 250%, użytkowość rozpłodowa pow. 200%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 80-110kg, maciorki 60-70kg

 

 

Suffolk

Rasa pochodząca z importu.

Owce duże o silnej sylwetce. Wełna średnio gruba, pole obrostu wełną słabe, nie obejmuje głowy i nóg, wełna na podbrzuszu krótka. Umaszczenie białe z pojedynczymi kolorowymi włosami, głowa i kończyny czarne. Owca o wybitnych cechach mięsnych. Rasa wcześnie dojrzewająca, maciorki używane do rozrodu w wieku 7-8 miesięcy, plenność 160%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 110-130kg, maciorki 65-90kg

 

 

Świniarka

Rasa rodzima.

Owca mała, drobna, charakteryzująca się znacznym dymorfizmem płciowym. Wykazuje charakterystyczne cechy owiec prymitywnych. Niezwykle odporna na choroby, mała wybredność w żywieniu, sezonalność rozrodu oraz częste mioty pojedyncze. Umięśnienie słabe. Okrywa wełnista luźna, rzadka, mieszana. Umaszczenie pożądane białe jednolite, dopuszczalne czarne, brązowe i łaciate.  U samic dopuszczalne szczątkowe rogi tzw. „kozie”, samce zawsze rogate. Dojrzewanie płciowe raczej późne ok. 9-12 miesięcy.

Plenność- 120 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 40-50kg, maciorki 25-35kg

 

Texel

Rasa pochodząca z importu.

Owce dość duże, szybko dojrzewające. Wełna średnio gruba i gruba, jednolita. Pole obrostu wełną nie obejmuje głowy i nóg, umaszczenie białe. Rasa o wybitnych cechach mięsnych, szybkim tempie wzrostu jagniąt i wysokiej jakości tuszek.

Plenność- 140 %, użytkowość rozpłodowa 115 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 80-110kg, maciorki 60-70kg

Od 2019 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych dla tej rasy.

Odmiana Uhruska polskiej owcy nizinnej

Odmiana wyhodowana w kraju.

Zwierzęta średniej wielkości, sylwetka osadzona na dość krótkich nogach. Owca o dość przeciętnych cechach mięsnych i silnym instynkcie stadnym. Okrywa wełnista zamknięta lub półotwarta o dobrej gęstości. Umaszczenie białe. Dojrzewanie płciowe średnio wczesne, maciorki mogą być użyte do rozrodu w wieku 10-12 miesięcy.

Plenność- 140-160 %, użytkowość rozpłodowa ok. 130 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 90-110kg, maciorki 55-80kg

 

Wielkopolska

Rasa wyhodowana w kraju.

Owce średnio duże. Wełna krzyżówkowa cienka do średnio grubej, umaszczenie białe. Pole obrostu wełną obejmuje tułów, głowę poza częścią twarzową, podbrzusze, na nogach sięga do stawu skokowego i nadgarstkowego. Owca o dość dobrze zaznaczonych cechach mięsnych. Maciorki mogą być użyte do krycia już w wieku 8 miesięcy.

Plenność- 140 %, użytkowość rozpłodowa ok. 120 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-120kg, maciorki 65-75kg

 

Wrzosówka

Rasa rodzima.

Owca drobna o suchej konstytucji i harmonijnej budowie. Wełna frakcyjna, mocna. Na szyi, podgardlu, mostku, a u tryków i na grzbiecie dopuszczalna jest czarna grzywa z włosów rdzeniowych. Okrywa wełnista otwarta o kosmkach niezbyt ostro zakończonych, porastająca na całym tułowiu i partii brzucha. Głowa, kończyny i ogon nie owełnione, pokryte sierścią. Skóry bardzo dobrze nadające się do wyrobu kożuchów. Za podstawowe umaszczenie uznaje się okrywę siwą i ciemno siwą. U tryków szeroko rozstawione ślimakowate rogi, maciorki w zasadzie bezrożne. Pożądane wczesne dojrzewanie płciowe, w wieku 6-7 miesięcy. Plenność- 150%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 40kg, maciorki 32kg

 

 

Odmiana żelaźnieńska polskiej owcy nizinnej

Odmiana wyhodowana w kraju.

Zwierzęta średniej wielkości, sylwetka głęboko osadzona na dość krótkich nogach. Owca o przeciętnych cechach mięsnych.   Okrywa wełnista zamknięta lub półotwarta o bardzo dobrej gęstości, umaszczenie białe. Maciorki używane do rozrodu w wieku 10-12 miesięcy.

Plenność- 150 %, użytkowość rozpłodowa ok. 130 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 85-110kg, maciorki 55-80kg

 

 

Owca kołudzka

Owca dość duża o silnej konstytucji, tułów osadzony na średnio wysokich kończynach, głowa duża z dużymi uszami, bezrożna, nie owełniona. Umaszczenie białe dopuszczalne występowanie kolorowych włosów głównie na nogach i głowie. Wczesne dojrzewanie płciowe, zaleca się krycie w pierwszym roku życia.

Plenność- 200 %, użytkowość rozpłodowa ok. 170 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 80-100kg, maciorki 60-75kg

Od 2019 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych dla tej rasy.

 

Owca SCP

Owca dość duża, o dobrze zaznaczonym umięśnieniu i dobrej plenności. Głowa średnio szeroka, słabo owełniona, bezrożna, dopuszcza się szczątkowe poroże. Umaszczenie białe, dopuszcza się barwne plamy. Dojrzewanie płciowe wczesne, maciorki mogą być użyte do rozrodu w pierwszym roku życia.

Plenność- 150 %, użytkowość rozpłodowa ok. 135 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 80-100kg, maciorki 50-70kg

 

Owca BCP

Owca dość duża, o dobrze zaznaczonym umięśnieniu i dobrej plenności. Głowa średnio szeroka, słabo owełniona, bezrożna, dopuszcza się szczątkowe poroże. Umaszczenie białe, dopuszcza się barwne plamy. Dojrzewanie płciowe wczesne, maciorki mogą być użyte do rozrodu w pierwszym roku życia.

Plenność- 150 %, użytkowość rozpłodowa ok. 135 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 80-100kg, maciorki 50-70kg

 

 

Berrichon du cher

Rasa pochodząca z importu.

Owce duże, głowa mała, bezrożna. Owce o dużym temperamencie i żywotności, płochliwe. Okrywa wełnista rzadka, runo półzamknięte, umaszczenie białe. Owca o bardzo dobrze zaznaczonych cechach mięsnych. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu jagniąt i dobrą jakością tuszek.

Plenność 140 %, użytkowość rozpłodowa 110-130%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-120kg, maciorki 70-85kg

 

Biała masywu centralnego

Owca średniej wielkości, o prawidłowej zwięzłej budowie. Głowa pokryta sierścią bezrożna, delikatna, uszy długie lekko zwisające. Brzuch i nogi nieowełnione.  Rasa wybitnie mateczna, o wysokich zdolnościach macierzyńskich maciorek. Owca o małych wymaganiach i dużej wytrzymałości, doskonale wykorzystuje pastwisko.

Plenność 140 %, użytkowość rozpłodowa 120%.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 100-130kg, maciorki 60-80kg

 

Cakiel podhalański

Owce dość duże o mocnej konstytucji. Głowa szeroka ze stosunkowo dużymi uszami, tryki rogate, część maciorek tez ma rogi. Okrywa wełnista prawie otwarta składająca się z długich kosmków rozdzielających się na grzbiecie. Barwa biała, minimalna okaistość ciemny pigment -wokół oczu, końca pyska i końcówek uszu. Pierwsze krycie ok. 1,5 roku.

Plenność 100 %, użytkowość rozpłodowa  115 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 65kg, maciorki 45kg

 

Merynos polski w starym typie

Owce duże o silnej konstytucji. Wełna o charakterze merynosowym, porastająca całe ciało owcy z wyjątkiem partii twarzowej i dolnych części kończyn. Umaszczenie jednolite białe, dopuszczalne ciemne i żółtobrązowe odcienie na głowie, uszach i nieowełnionych częściach kończyn. Owca o dobrze zaznaczonych cechach mięsnych i silnym instynkcie stadnym. Pożądane jest wczesne dojrzewanie, zaleca się pierwsze krycie w wieku ok.1,5 roku.

Plenność 125 %, użytkowość rozpłodowa  110 %.

Masa ciała powinna wynosić minimum:

tryki: 90-110kg, maciorki 60-75kg

 

Koza alpejska

Rasa pochodząca z importu. Zwierzęta średniej wielkości o mocnej konstytucji.

Umaszczenie brązowe w odcieniach od jasnopłowego do czekoladowego, najbardziej pożądane sarnie, czarna pręga na grzbiecie i podbrzuszu, czarne dolne części nóg oraz okolice oczu i pyska, racice czarne. Rasa o użytkowaniu mlecznym, powinna charakteryzować się wysoką wydajnością mleka oraz dobrą plennością i harmonijną budową.

Plenność 160%, użytkowość rozpłodowa 140 %

Masa ciała powinna wynosić minimum:

dorosły kozioł: 80-100kg, dorosła koza 50-80kg

 

 

 Koza barwna uszlachetniona

Rasa wywodzi się od niemieckich szlachetnych kóz barwnych. Kozy średniej wielkości o dość mocnej konstytucji.

Występują osobniki rogate i bezrożne, broda może występować zarówno u samic jak i u samców. Na szyi często występują symetrycznie rozstawione wisiorki (kolczyki). Umaszczenie brązowe z ciemna pręgą wzdłuż grzbietu i czarnymi końcami nóg oraz czarnym zabarwieniem oczu i pyska, sierść gęsta, krótka i błyszcząca.

Plenność 180%, użytkowość rozpłodowa 160 %

Masa ciała powinna wynosić minimum:

dorosły kozioł: 65-100kg, dorosła koza 45-65kg

Od 2020 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych tej rasy.

 

Koza biała uszlachetniona

Rasa wyhodowana w kraju. Kozy średniej wielkości o harmonijnej budowie ciała i dobrze zaznaczonych cechach mleczności.

Umaszczenie białe do jasnokremowego, na uszach nozdrzach i wymieniu dopuszczalne ciemne plamy. Występują osobniki rogate i bezrożne, broda może występować zarówno u samic (szczątkowa) jak i u samców (obfita).

Na szyi często występują symetrycznie rozstawione wisiorki (kolczyki).

Plenność 175%, użytkowość rozpłodowa 140 %

Masa ciała powinna wynosić minimum:

dorosły kozioł: 60-100kg, dorosła koza 45-70kg

Od 2020 roku nie prowadzimy ksiąg hodowlanych tej rasy.

 

 Koza burska

Rasa pochodząca z importu.

Kozy burskie powinny charakteryzować się zwartą, krępą budową ciała, krótkimi mocnymi i dobrze umięśnionymi kończynami, dobrze rozwiniętym zadem. Charakterystyczne długie, luźno zwisające uszy, wszystkie osobniki rogate. Umaszczenie kóz białe, włos krótki, biały i błyszczący. Głowa i szyja o umaszczeniu czerwono-rudym z białą strzałką na głowie. Dopuszczalne są czerwone plamki na tułowiu i kończynach.

Plenność 170%, użytkowość rozpłodowa 140 %

Masa ciała powinna wynosić minimum:

dorosły kozioł: 75-120kg, dorosła koza 59-90kg

 

 

Koza saaneńska

Rasa pochodząca z importu.

Kozy o dużych ramach ciała, budowie mocnej i harmonijnej. Umaszczenie białe, włos krótki, biały i błyszczący. Na uszach, nozdrzach i wymieniu dopuszczalne ciemne plamy. Rasa o użytkowaniu mlecznym, powinna charakteryzować się wysoką wydajnością mleka oraz dobrą plennością i harmonijną budową ciała.

Plenność 160%, użytkowość rozpłodowa 140 %

Masa ciała powinna wynosić minimum:

dorosły kozioł: 80-120kg, dorosła koza 50-90kg

 

 

Koza anglonubijska

W przygotowaniu.

 

 

 

Podstawa działania

Polski Związek Owczarski jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw oraz interesów Regionalnych Związków Hodowców i Producentów Owiec i Kóz i innych organizacji działających na rzecz hodowli i chowu owiec i kóz. Polski Związek Owczarski działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. nr 32, poz. 217) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego powierzenia spraw hodowlanych owiec i kóz Polskiemu Związkowi Owczarskiemu.

 

Struktura

Polski Związek Owczarski zrzesza 11 regionalnych związków, obejmujących swoim zasięgiem działania terytorium całego kraju. Związki Regionalne pracują bezpośrednio z hodowcami owiec i kóz. Prowadzą ocenę owiec i kóz w stadach, jak również wpisują zwierzęta tych gatunków do ksiąg zwierząt hodowlanych.

 

Władze Polskiego Związku Owczarskiego

Na XVIII Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 28 marca 2023r. zostały wybrane władze PZOw. w składzie:

Zarząd Polskiego Związku Owczarskiego

 • Prezes - Andrzej Sawicki
 • Vice-Prezes - Marcin Trebunia
 • Członek Zarządu - Ryszard Świętalski
 • Członek Zarządu - Mieczysław Raczkowski
 • Członek Zarządu - Ireneusz Markiewicz

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Artur Lenard.

 

Historia

 

sztandarPolski Związek Owczarski został utworzony 20 stycznia 1958 roku na I Walnym Zebraniu.
W krótkim czasie zostały opracowane i zatwierdzone statuty wojewódzkich Związków Hodowców Owiec. Przełomowym momentem dla Polskiego Związku Owczarskiego i całego owczarstwa była Krajowa Narada Pracowników Owczarstwa, która odbyła się w dniach 11-13 grudnia 1958 roku w Zakopanem.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele nauki, aparatu skupu produktów owczarskich, przemysłu włókienniczego oraz hodowcy owiec. Wskazano na celowość istnienia związków hodowców owiec, których głównymi zadaniami było doskonalenie krajowej hodowli owiec i organizowanie produkcji owczarskiej. Wytyczone zostały główne kierunki działalności, w których owczarstwo potraktowano jako zintegrowaną całość.

Lata 1958-1969 zaznaczyły się intensywnym rozwojem produkcji owczarskiej. W kolejnych latach Związek organizuje Zespoły Strzygaczy i Krajowy Ośrodek Szkolenia Strzygaczy. W roku 1973 w Poznaniu został zorganizowany Krajowy Konkurs Strzyży z udziałem strzygaczy zagranicznych. Były to pierwsze w Europie międzynarodowe zawody strzygaczy. Lata 1974-1980 to pogłębienie integracji przez Centralny Związek Kółek Rolniczych i utrata samodzielności związków. Spowodowało to odejście dużej części doświadczonej zootechnicznej kadry owczarskiej. Lata 1981-1983 zaowocowały odzyskaniem pełnej samorządności przez związki hodowców owiec. Odbudowano struktury organizacyjne i samorządowe. Od 1982 roku związek przystąpił do aktywizacji produkcji żywca na cele eksportowe.

Lata 90-te XXw. to duży spadek pogłowia owiec spowodowany głównie niskimi cenami wełny oraz ustanowionymi kontyngentami na eksport jagniąt rzeźnych do Unii Europejskiej. Polski Związek Owczarski był inicjatorem oraz uczestnikiem zespołów opracowujących programy odbudowy i rozwoju owczarstwa. „Program doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010” został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 1996 roku. Zmienione zostały cele hodowlane, z doskonalenia cech wełny na doskonalenie cech mięsnych oraz użytkowości rozpłodowej całego pogłowia owiec. Od 1995 roku Polski Związek Owczarski prowadzi ocenę użytkowości oraz księgi hodowlane owiec i kóz.

.....