Programy hodowlane

Polski Związek Owczarski realizuje 29 programów hodowlanych dla owiec:

 1. Program hodowlany owiec rasy berrichon du cher.
 2. Program hodowlany owiec rasy biała masywu centralnego.
 3. Program hodowlany owiec rasy białogłowa owca mięsna.
 4. Program hodowlany owiec rasy BCP.
 5. Program hodowlany owiec rasy cakiel podhalański.
 6. Program hodowlany owiec rasy charollaise.
 7. Program hodowlany owiec rasy corriedale.
 8. Program hodowlany owiec rasy czarnogłówka.
 9. Program hodowlany owiec rasy fryzyjskiej.
 10. Program hodowlany owiec rasy ile de france.
 11. Program hodowlany owiec rasy kamienieckiej.
 12. Program hodowlany owiec rasy leine.
 13. Program hodowlany owiec rasy merynos polski.
 14. Program hodowlany owiec rasy merynos polski odmiany barwnej.
 15. Program hodowlany owiec rasy merynos polski w starym typie.
 16. Program hodowlany owiec rasy olkuskiej.
 17. Program hodowlany owiec odmiany uhruskiej polskiej owcy nizinnej.
 18. Program hodowlany owiec odmiany żelaźnieńskiej polskiej owcy nizinnej.
 19. Program hodowlany owiec rasy polska owca górska.
 20. Program hodowlany owiec rasy polska owca górska odmiany barwnej.
 21. Program hodowlany owiec rasy polska owca nizinna.
 22. Program hodowlany owiec rasy polska owca pogórza.
 23. Program hodowlany owiec rasy pomorskiej.
 24. Program hodowlany owiec rasy romanowskiej.
 25. Program hodowlany owiec rasy suffolk.
 26. Program hodowlany owiec rasy SCP.
 27. Program hodowlany owiec rasy świniarka.
 28. Program hodowlany owiec rasy wielkopolskiej.
 29. Program hodowlany owiec rasy wrzosówka.

Polski Związek Owczarski realizuje 4 programy hodowlane dla kóz:

 1. Program hodowlany kóz rasy alpejska.
 2. Program hodowlany kóz rasy anglonubijska.
 3. Program hodowlany kóz rasy burska.
 4. Program hodowlany kóz rasy saaneńska.

Ponadto PZOw. prowadzi ocenę wartości użytkowej kóz karpackich.

 

Świadectwa zootechniczne dla materiału biologicznego

Na zasadzie odstępstwa, o którym mowa w  art. 31 ust.1 rozporządzenia 2016/1012 świadectwa zootechniczne dla nasienia, zarodków czy komórek jajowych  mogą być wystawiane przez zatwierdzone centra pozyskiwania lub przechowywania nasienia. Do wydawania świadectw zootechnicznych towarzyszących materiałowi biologicznemu wprowadzanemu do handlu, Polski Związek Owczarski upoważnia:

a) Małopolskie Centrum Biotechniki  Sp. z o.o., 36-007 Krasne 32 k. Rzeszowa,

b) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o., 63-004 Tulce, ul. Poznańska 13.

c) Top Gen sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce,

d) Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie z siedzibą w Balicach, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.