Rasy owiec Rasy kóz
 
        

 

W dniu 28 sierpnia 2020 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467).

Pomoc jest jednorazowa i będzie realizowana przez ARiMR, która wkrótce ogłosi termin naboru wniosków.

Pomoc jest skierowana między innymi dla właścicieli owiec i kóz, którzy na dzień 1 marca 2020 roku posiadali minimum 10 owiec samic lub minimum 5 kóz samic 12-miesięcznych zakolczykowanych i zgłoszonych do księgi rejestracji w ARiMR. Szczegóły zawarte są w w/w rozporządzeniu.

Wcześniej na wniosek PZOw. w kwietniu br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadził do uchwalenia rozporządzenia UE w sprawie dopłat do prywatnego przechowalnictwa mięsa z owiec i kóz, które z powodu COVID-19 nie zostały sprzedane.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r., poz. 56).

Powyższe rozporządzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rolników dotyczące uboju własnych zwierząt m.in. owiec i kóz w gospodarstwie, rozbioru tuszy i sprzedaży na rynku lokalnym.

W rzeźniach tych zwanych „rzeźniami rolniczymi”:

- poddaje się ubojowi zwierzęta gospodarskie kopytne, drób, zajęczaki lub zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, utrzymywane w gospodarstwie właściciela rzeźni rolniczej lub innym gospodarstwie położonym na terenie tego powiatu i powiatów sąsiednich,

- dokonuje się rozbioru mięsa pozyskanego z tych zwierząt.

Szczegóły dotyczące wymagań jakie należy spełnić przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” oraz dzienne i roczne limity ubijanych zwierząt znajdują się w rozporządzeniu, które wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2020 r.

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu odbyła się Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wystawa odbywała się w napiętej atmosferze ze względu na ogłoszone tydzień wcześniej zmniejszenie o 58 % środków na dofinansowanie prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej.

W Wystawie wzięło udział 19 hodowców owiec i 2 hodowców kóz. Oceniono 110 szt. owiec i 5 szt. kóz. Za najlepsze zwierzęta przyznano 8 tytułów czempiona, 8 tytułów wiceczempiona i 102 złote medale za owce oraz 1 tytuł czempiona, 1 tytuł wiceczempiona i 4 złote medale za wystawiane kozy.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U.20182/505).

Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgę rejestracji tych zwierząt odrębnie dla każdej siedziby stada w formie papierowej albo elektronicznej.

Aby prowadzić księgę rejestracji w formie elektronicznej należy w ARiMR uzyskać kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

 

25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Związku Owczarskiego. Pierwszą część posiedzenia poświęcono na zaznajomienie uczestników z nowymi regulacjami finansowymi, które wejdą w życie od stycznia 2019 r. Zmiany te uchwalił Zarząd PZOw. na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zmiany są odpowiedzią na wnioski wysuwane na poprzednim posiedzeniu Rady PZOw. w czerwcu br. przez przedstawicieli Związków Regionalnych. Zmiany dotyczą ujednolicenia podejścia do kosztów prac hodowlanych we wszystkich Związkach Regionalnych. Obniżono także opłaty hodowlane dla właścicieli stad zachowawczych. Poprzedzono to analizami, aby zmiany nie zagroziły finansowemu funkcjonowaniu Związków. Podczas dyskusji wyjaśniano niezrozumiałe kwestie.

Czytaj więcej...

Działania dofinansowywane przez Fundusz Promocji Mięsa Owczego to w 2017 roku:

- kampania promocyjna Polska smakuje,

- seminarium „Niech Cię zakole”,

- Święto baraniny i XII Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny,

- IV Międzynarodowy Zlot Zbójników Festiwal Zbójnickie Jadło.

Roczne wpływy na Fundusz Promocji Mięsa Owczego to kilkanaście tysięcy złotych.

Ubój gospodarczy według zmienionych zasad. W marcu 2018 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018, poz. 539).

Zgodnie z nowym brzmieniem paragrafu 11: „Zwierzęta poddane ubojowi poza ubojnią (rzeźnią) do celów określonych w art. 10 [ubój gospodarczy] lub art. 11 [drób, króliki] rozporządzenia nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.”

Czytaj więcej...