Rasy owiec Rasy kóz
 
        

 

W związku projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji stawek przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa – sprowadzającym się do obniżenia o 58 % dotacji do prowadzenia ksiąg i oceny zwierząt gospodarskich - Polski Związek Owczarski przedstawił w dniu 28 maja 2019 roku Ministrowi Rolnictwa swoje stanowisko.

Roczne stawki dotacji ze środków postępu biologicznego na zadania dotyczące prowadzenia ksiąg owiec i kóz oraz prowadzenia oceny wartości użytkowej owiec i kóz realizowane przez Polski Związek Owczarski w 2018 roku funkcjonują w niezmiennej wysokości od 2013 roku. W tym okresie poza normalnym powolnym wzrostem kosztów zwiększyło się również pogłowie ocenianych owiec o 14,9 %.

Czytaj więcej...

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu odbyła się Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wystawa odbywała się w napiętej atmosferze ze względu na ogłoszone tydzień wcześniej zmniejszenie o 58 % środków na dofinansowanie prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej.

W Wystawie wzięło udział 19 hodowców owiec i 2 hodowców kóz. Oceniono 110 szt. owiec i 5 szt. kóz. Za najlepsze zwierzęta przyznano 8 tytułów czempiona, 8 tytułów wiceczempiona i 102 złote medale za owce oraz 1 tytuł czempiona, 1 tytuł wiceczempiona i 4 złote medale za wystawiane kozy.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U.20182/505).

Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgę rejestracji tych zwierząt odrębnie dla każdej siedziby stada w formie papierowej albo elektronicznej.

Aby prowadzić księgę rejestracji w formie elektronicznej należy w ARiMR uzyskać kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

 

25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Związku Owczarskiego. Pierwszą część posiedzenia poświęcono na zaznajomienie uczestników z nowymi regulacjami finansowymi, które wejdą w życie od stycznia 2019 r. Zmiany te uchwalił Zarząd PZOw. na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zmiany są odpowiedzią na wnioski wysuwane na poprzednim posiedzeniu Rady PZOw. w czerwcu br. przez przedstawicieli Związków Regionalnych. Zmiany dotyczą ujednolicenia podejścia do kosztów prac hodowlanych we wszystkich Związkach Regionalnych. Obniżono także opłaty hodowlane dla właścicieli stad zachowawczych. Poprzedzono to analizami, aby zmiany nie zagroziły finansowemu funkcjonowaniu Związków. Podczas dyskusji wyjaśniano niezrozumiałe kwestie.

Czytaj więcej...

Działania dofinansowywane przez Fundusz Promocji Mięsa Owczego to w 2017 roku:

- kampania promocyjna Polska smakuje,

- seminarium „Niech Cię zakole”,

- Święto baraniny i XII Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny,

- IV Międzynarodowy Zlot Zbójników Festiwal Zbójnickie Jadło.

Roczne wpływy na Fundusz Promocji Mięsa Owczego to kilkanaście tysięcy złotych.

Ubój gospodarczy według zmienionych zasad. W marcu 2018 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018, poz. 539).

Zgodnie z nowym brzmieniem paragrafu 11: „Zwierzęta poddane ubojowi poza ubojnią (rzeźnią) do celów określonych w art. 10 [ubój gospodarczy] lub art. 11 [drób, króliki] rozporządzenia nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.”

Czytaj więcej...

W związku z tym, że właściciele owiec i kóz w Polsce mimo wielu zapewnień i podejmowanych działań nadal nie mogą ich sami ubijać na potrzeby własnej konsumpcji domowej, ze względu na zawyżone w stosunku do przepisów UE, przepisy krajowe - Polski Związek Owczarski w dniu 27 listopada 2017 r. złożył wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bezpośrednie wprowadzenie w polskich wymogach prawnych rozstrzygnięć zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania, a szczególnie w art. 10 dotyczącym własnej konsumpcji domowej.

Czytaj więcej...