Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W grudniu 2023 roku zostało podpisane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.

W dniu 26 stycznia 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 106)”

W wyniku działań Polskiego Związku Owczarskiego po raz pierwszy o zwrot podatku akcyzowego będą mogli występować rolnicy z tytułu utrzymywania w gospodarstwie owiec i kóz.

 

Wnioski o zwrot akcyzy należy składać w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

 

Więcej szczegółów w rozporządzeniach.

Ze smutkiem informujemy o śmierci naszego Prezesa Andrzeja Sawickiego.

Uroczystości żałobne z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Owczarskiego i pocztu sztandarowego PZOw., odbyły się  9 grudnia 2023r.

Pogrążonej w smutku rodzinie składamy szczere kondolencje.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-14 maja 2023 roku w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Polski Związek Owczarski będzie miał stoisko w pawilonie 3 przy ekspozycji owiec wystawianych przez naszych hodowców.

12 maja (piątek) będzie dniem przeznaczonym na ocenę przywiezionych zwierząt, w celu wyboru czempionów, wiceczempionów oraz zwierząt nagrodzonych złotymi i srebrnymi medalami.

13 maja (sobota) odbędzie się uroczyste otwarcie Wystawy (ok. 11:00-11:45) wraz z wręczaniem odznaczeń państwowych i resortowych. Następnie będą wręczane nagrody za czempionaty przyznane w poszczególnych gatunkach wystawianych zwierząt. Nagrody dla hodowców owiec za uzyskane przez ich zwierzęta czempionaty będą wręczane na ringu w pawilonie 3 w godz.  14:20-14:40 wraz z prezentacją wyróżnionych owiec. Ponadto Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Pan Leszek Sobolewski wręczy Puchar dla Wystawcy najlepiej prezentującej się stawki owiec.

14 maja (niedziela) w godz. 11:15-11:45 odbędzie się wręczanie nagród hodowcom owiec za uzyskane przez ich zwierzęta tytuły wiceczempionów oraz złote i srebrne medale, również na ringu w pawilonie 3.

Dodatkowo 8 ras owiec będzie prezentowanych przez naszych hodowców w ramach ekspozycji ras rodzimych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia XXX NWZH.

 

W dniach 12-14 maja 2023 roku w Poznaniu odbyła się XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Polski Związek Owczarski organizował część dotyczącą owiec i kóz.

Hodowcy zaprezentowali 102 sztuki owiec, hodowcy kóz nie zdecydowali się na pokaz swoich zwierząt. W wyniku przeprowadzonej oceny  przyznano 9 tytułów czempiona, 9 tytułów wiceczempiona, a 93 sztuki otrzymały złote medale.

Tytuły czempionów otrzymali:

- Wojciech Niemiec za tryka polskiej owcy górskiej odmiany barwnej,

- Wiesław Hryc za maciorkę polskiej owcy górskiej,

- Jakub Tamas za maciorkę merynosa polskiego,

- OHZ Lubiana za maciorkę merynosa polskiego w starym typie,

- Michał Miniatorski za tryka białogłowej owcy mięsnej,

- Jerzy Nadolski za tryka kamienieckiego,

- UP Poznań, RGD Brody za tryka wielkopolskiego,

- Jarosław Drutowski za tryka żelaźnieńskiego,

- UP Poznań, RGD Swadzim za tryka fryzyjskiego.

Tytuły wiceczempionów otrzymali:

- Piotr Łukaszewicz za tryka merynosa polskiego,

- UP Poznań, RGD Brody za maciorkę wielkopolską,

- Łukasz Siwek za maciorkę żelaźnieńską,

- Katarzyna i Daniel Maliccy za tryka kamienieckiego,

- Katarzyna Drewek Kobyłka za maciorkę czarnogłówki,

- UP Poznań, RGD Swadzim za tryka białogłowej owcy mięsnej,

- GR-H Żydowo za tryka berrichon du cher,

- Bogusław Kaczmarczyk za maciorkę fryzyjską,

- IZ-PIB Kraków, ZD Pawłowice za tryka romanowskiego.

Ponadto Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Pan Leszek Sobolewski ufundował „Puchar za najładniejszą stawkę owiec na XXX NWZH”, który wręczył Panu Wiesławowi Hrycowi za stawkę tryków polskiej owcy górskiej.

Stoisko zorganizowane przez PZOw. odwiedzili między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Lech Kołakowski wraz z towarzyszącą delegacją oraz Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski oraz wielu innych znamienitych Gości.

 

Pismem z dnia 17 lutego 2023 r.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Polski Związek Owczarski, że nasza propozycja dotycząca uwzględnienia hodowców owiec przy zwrocie części podatku akcyzowego w ramach dodatkowego limitu – została uwzględniona w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.