Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W dniu 20 grudnia 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r., poz. 56).

Powyższe rozporządzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rolników dotyczące uboju własnych zwierząt m.in. owiec i kóz w gospodarstwie, rozbioru tuszy i sprzedaży na rynku lokalnym.

W rzeźniach tych zwanych „rzeźniami rolniczymi”:

- poddaje się ubojowi zwierzęta gospodarskie kopytne, drób, zajęczaki lub zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, utrzymywane w gospodarstwie właściciela rzeźni rolniczej lub innym gospodarstwie położonym na terenie tego powiatu i powiatów sąsiednich,

- dokonuje się rozbioru mięsa pozyskanego z tych zwierząt.

Szczegóły dotyczące wymagań jakie należy spełnić przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” oraz dzienne i roczne limity ubijanych zwierząt znajdują się w rozporządzeniu, które wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2020 r.