Rasy owiec Rasy kóz
 
        

 

Polski Związek Owczarski złożył do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po raz kolejny, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji owczarskiej. W uzasadnieniu informujemy między innymi, że w żywieniu owiec zdecydowanie przeważają pasze produkowane w gospodarstwie. Stosowanie coraz nowocześniejszych technologii produkcji, powoduje wzrost zużycia oleju napędowego do prac polowych związanych z przygotowaniem pasz oraz przy innych pracach wykonywanych w owczarni. Należy również zauważyć, że od kilkunastu lat mamy do czynienia z utrzymującymi się niskimi cenami żywca jagnięcego i owczego, a produkcja wełny po 1989 roku jest nieopłacalna i przynosi wymierne straty właścicielom owiec.

Problem ten został również bezpośrednio przedstawiony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Henrykowi Kowalczykowi przez Prezesa i Członka Zarządu Polskiego Związku Owczarskiego w czasie spotkania w Federacji Związków Branżowych w styczniu 2023 roku.

Przedstawiciele PZOw. zgłosili także wniosek o rozpatrzenie możliwości wydłużenia terminu zgłaszania urodzeń jagniąt do IRZ z jednego do trzech miesięcy,  dla hodowców korzystających z dopłat za dobrostan.