Rasy owiec Rasy kóz
 
        

 

W dniu 28 sierpnia 2020 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467).

Pomoc jest jednorazowa i będzie realizowana przez ARiMR, która wkrótce ogłosi termin naboru wniosków.

Pomoc jest skierowana między innymi dla właścicieli owiec i kóz, którzy na dzień 1 marca 2020 roku posiadali minimum 10 owiec samic lub minimum 5 kóz samic 12-miesięcznych zakolczykowanych i zgłoszonych do księgi rejestracji w ARiMR. Szczegóły zawarte są w w/w rozporządzeniu.

Wcześniej na wniosek PZOw. w kwietniu br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadził do uchwalenia rozporządzenia UE w sprawie dopłat do prywatnego przechowalnictwa mięsa z owiec i kóz, które z powodu COVID-19 nie zostały sprzedane.