Rasy owiec Rasy kóz
 
        

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie  ustawa o rolniczym handlu detalicznym pozwalająca rolnikom na produkcję i przetwarzanie w warunkach domowych żywności na sprzedaż. Wydane też zostały niezbędne rozporządzenia wykonawcze dotyczące maksymalnej ilości sprzedawanej żywności, sposobu jej dokumentowania oraz rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli rolnik chce m.in.  produkować żywność pochodzenia zwierzęcego to powinien się zarejestrować u powiatowego lekarza weterynarii na 30 dni przed rozpoczęciem działalności. Sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego do wysokości 20 tys. zł rocznie jest zwolniona z podatku dochodowego.

Sprzedawana żywność powinna w całości lub części pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Powinna być prowadzona dokumentacja umożliwiająca określenie ilości zbywanej żywności. Sprzedaż powinna być prowadzona bezpośrednio z gospodarstwa, ale może też być oferowana w ramach wystaw, targów, festynów i kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności.