Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W związku z tym uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec i kóz mogą dokonywać osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji (zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii), nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia. Zrezygnowano także z wymagań dotyczących minimalnego poziomu wykształcenia.

Zmiana ta przyczynia się do ułatwienia pozyskiwania w sposób zgodny z przepisami mięsa na użytek własny rodziny właściciela zwierząt kopytnych. Jednocześnie przypominamy, że mięso z uboju gospodarczego nie może być oferowane do legalnej sprzedaży.