Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W drugiej części posiedzenia uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Minister przedstawił aktualne działania Resortu związane z negocjacjami dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej Unii po 2020 roku. Polska stara się m. in. o zwiększenie środków na WPR. Minister Ardanowski poinformował uczestników, że Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących ułatwień w rolniczym handlu detalicznym oraz w sprzedaży marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MOL-u. Zmiany w rolniczym handlu detalicznym mają dotyczyć zwiększenia sprzedaży bez opodatkowania z obecnych 20 tys. zł do 40 tys. zł rocznie. Rolnik będzie mógł także sprzedawać swoje wyroby do punktów sprzedających te wyroby bezpośrednio konsumentom jak np.: restauracje czy lokalne sklepy. Minister Ardanowski omówił też aktualną sytuację dotyczącą niwelowania skutków tegorocznej suszy, płatności bezpośrednich oraz roli jaką według Resortu powinny w naszym rolnictwie spełniać przeżuwacze i konie w powiązaniu z użytkami zielonymi. Zachęcił uczestników do jeszcze aktywniejszego włączenia się w kształtowanie naszej polityki rolnej, szczególnie w obszarach związanych z naszą branżą. Podczas dyskusji Pan Minister wyjaśnił  dlaczego Związki Regionalne nie mogą być traktowane jako grupy producenckie oraz, że mięso do sprzedaży musi pochodzić z uboju w zatwierdzonej urzędowo ubojni. Jeśli z obecnymi ubojniami trudno się współpracuje, Związki mogą zorganizować własne ubojnie. Rząd chce podjąć temat ustawy górskiej dlatego dobrze będzie się włączyć w dyskusję i konsultacje, ponieważ szczególnie w tym regionie Polski rola owiec i innych przeżuwaczy jest nie do zastąpienia.

Przewodniczący Rady Mariusz Potoczak oraz Prezes Zarządu Andrzej  Sawicki w imieniu całej organizacji podziękowali Ministrowi Ardanowskiemu za udział w posiedzeniu i za przychylne podejście do branży owczarskiej i koziej.