Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W ramach tej działalności można sprzedać 1 tonę tygodniowo świeżego mięsa baraniego i koziego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Sprzedaż odbywa się na terenie jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z tym województwem powiatów położonych na obszarze innych województw.

Świeże mięso przeznaczone do rozbioru lub produkcji surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej powinny być w przypadku mięsa baraniego i koziego (a także wołowego, wieprzowego i końskiego) pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni.

Natomiast w ramach sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 można oferować następujące produkty pochodzenia zwierzęcego:

- produkty pszczele nieprzetworzone,

- produkty rybołówstwa,

- jaja konsumpcyjne,

- mleko surowe i surowa śmietana,

- tuszki drobiowe,

- tusze zwierząt łownych,

- tusze zajęczaków,

- żywe ślimaki lądowe określonych gatunków.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem 853/2004 w ramach sprzedaży bezpośredniej nie mogą być sprzedawane przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (np.: wędliny , pasztety), jak również świeże mięso wieprzowe, wołowe, cielęce i baranie.

 

Zamiar prowadzenia sprzedaży bezpośredniej podlega wcześniejszej rejestracji.